Uwaga! Od kwietnia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego. Prosimy o wpisywanie danych do przelewu zgodnych z wystawioną fakturą. Dziękujemy.

Szanowny Kliencie,
1. Przypominamy o obowiązku wpisywania rzeczywistych wymiarów i wagi nadawanych przesyłek, oraz o nadawanie poprzez system jedynie paczek standardowych. System e-paczka.pl podaje cenę za przesyłkę po przeliczeniu jej gabarytów. Paczki są mierzone i ważone w sortowni przez przewoźnika, w razie wykrycia niezgodności wymiarów rzeczywistych z podanymi w zamówieniu, zostaną Państwo obciążeni dodatkową opłatą wynikającą z tej różnicy.
2. Podczas zamawiania kuriera InPost po odbiór paczki, przypominamy o obowiązku wydruku listu przewozowego wygenerowanego przez e-paczka.pl

F.A.Q1. Czy mogę nadać kurierem przesyłkę listową?

Tak. Przesyłki listowe mają niższą cenę, niż paczki, a również mają szybki czas doręczenia. Aktualne ceny znajdziesz w cenniku.

 

2. Jak przygotować paczkę do wysyłki?

Aby przesyłka w trakcie transportu była bezpieczna, należy odpowiednio ją opakować. To niezwykle ważna czynność, ponieważ za prawidłowe zabezpieczenie paczki odpowiedzialny jest sam klient.

Do zabezpieczenia przesyłki najlepiej użyć kartonu dopasowanego do jej rozmiarów. Należy pamiętać, że w kartone musi również znaleźć się miejsce na zabezpieczający wypełniacz, np. folię bąbelkową, gąbkę, styropian, granulat piankowy lub papier. Jeżeli w w tej samej paczce znajduje się kilka przedmiotów, każdy z osobna zawiń folią bąbelkową lub papierem.

Do zamknięcia paczki użyj grubej taśmy samoprzylepnej (minimum 5 cm), zaklej nią dookoła każdą z klap kartonu. Najlepszym sposobem dla zabezpieczenia jej będzie dodatkowe owinięcie każdego boku kartonu folią streczową. Nie używaj do zapezpieczenia paczki żyłki i sznurków, gdyż mogą zerwać się podczas transportu.

Wydrukowaną etykietę naklej na jednolitej płaszczyźnie w widocznym miejscu na paczce na najdłuższym boku.

Przy wysyłce przesyłki wielopaczkowej,  połączone przesyłki uległyby rozłączeniu podczas przewozu i ze względu na brak etykiety byłyby trudne do zidentyfikowania. Dlatego każdy karton musi być zapakowany osobno, w żaden sposób nie może być połączony z drugim.

Jeżeli w paczce znajdują się delikatne przedmioty, w widocznym miejscu grubym markerem  napisz hasło “uwaga szkło” i zaznacz w odpowiednim miejscu słowami: “góra”, “dół”.

Uwaga! Na kartonie nie powinny znajdować się stare etykiety i oznaczenia - mogą one utrudnić automatycznym skanerom identyfikację miejsca docelowego przesyłki. Jeżeli przesyłka nie jest odpowiednio zapakowana, kurier może odmówić nadania paczki.

 


3. Prawidłowe opakowanie przesyłki o wymiarach niestandarowych.

Przedmioty, które mogą być rozłożone na mniejsze części, np. rowery, wózki dziecięce - powinniśmy zdemontować aby zmniejszyć ich objętość. Następnie należy je zapakować w dopasowany wielkością karton, o który możemy poprosić np. w sklepie. Przesyłka powinna być kilkakrotnie owinięta grubą taśmą samoprzylepną i streczem. Jeżeli zależy Państwu na unieruchomieniu danej części, można do tego użyć pasków zaciskających. W przypadku, kiedy nie mają Państwo kartona, należy owinąć przesyłkę folią bąbelkową i streczem w taki sposób, aby nadać jej jak najbardziej regularny kształt.4. Prawidłowe opakowanie przesyłki o delikatnej zawartości.

Telewizory, monitory, komputery i laptopy powinny być transportowane w oryginalnych pudełkach ze styropianami, w których zostały zakupione. W innym przypadku przesyłki te będą wyłączone z ubezpieczenia. Należy opisać karton wyrażeniami “strożnie, szkło” i oznaczyć górę i dół opakowania.5. Jakie są dopuszczalne wymiary przesyłki?

Łączna suma długości boków nie może przekroczyć 220cm, przy czym maksymalna długość najdłuższego boku nie może przekroczyć 120cm.

 

6. Co to są przesyłki niestandardowe?

Przesyłki niestandardowe, to takie przesyłki, które przekraczają standardową wielkość pakunku

-suma boków przekracza 220cm

-jeden z jej boków jest dłuższy niż 120cm

-waga paczki przekracza 30kg

 

7. Jakie są warunki pakowania produktów ze szkła?

Jeżeli w paczce znajdują się delikatne przedmioty, każdy z osobna opakuj np. folią bąbelkową. Odpowiednio dopasuj opakowanie pod względem trwałości i rozmiaru do wielkości i wagi przesyłki. Wolną przestrzeń w paczce wyłóż wypełnniaczem (np. steropianem, folią bąbelkową, papierem), aby uniemożliwić przemieszczanie się zapakowanych przedmiotów.  W widocznym miejscu na zewnątrz opakowania, grubym markerem  napisz hasło “uwaga szkło”, i zaznacz w odpowiednim miejscu słowami: “góra”, “dół”.8.  Jakie są warunki pakowania produktów motoryzacyjnych?

-Usuń z transportowanych urządzeń płyny eksploatacyjne, np. oleje, ciecze itd.

-Każdy przedmiot z osobna opakuj np. folią bąbelkową.

-Odpowiednio dopasuj opakowanie pod względem trwałości i rozmiaru do wielkości i wagi przesyłki.

-Wolną przestrzeń w paczce wyłóż wypełnniaczem (np. steropianem, folią bąbelkową, papierem), aby uniemożliwić przemieszczanie się zapakowanych przedmiotów.  

-Jeżeli istnieje taka potrzeba, dodatkowo wzmocnij lub usztywnij paczkę.

-Starannie zamknij i zaplombuj paczkę grubą taśmą samoprzylepną i folią streczową.

-W widocznym miejscu na zewnątrz opakowania, grubym markerem  napisz hasło “nie rzucać” i zaznacz w odpowiednim miejscu słowami: “góra”, “dół”.

 

9. Jakie są warunki pakowania opon?

-Dopasuj wielkość i trwałość opakowania do rozmiaru i wagi opon karton/brzegi kartonowe i strecz

-Maksymalna średnica opony nie może być większa niż 18 cali

-Przyklej list przewozowy w widocznym miejscu, całą jego powierzchnią na jednej płaszczyźnie

-Oznakuj opakowanie naklejkami lub opisami np. “nie rzucać”, “ostrożnie”, itp.

 

10. Jakie są warunki pakowania sprzętu RTV i AGD?

Telewizory, monitory, komputery, laptopy, pralki itp. powinny być transportowane w oryginalnych pudełkach ze styropianami, w których zostały zakupione. W innym przypadku przesyłki te będą wyłączone z ubezpieczenia. Należy zadbać o odpowiednie usztywnienie opakowania i dokładne zalakowanie go grubą taśmą samoprzylepną oraz folią streczową.  Należy opisać karton wyrażeniami “strożnie szkło” i oznaczyć napisami górę i dół opakowania.11. Czy jednorazowo mogę nadać więcej niż jedną paczkę?

Tak. Jednorazowo można nadać wiele paczek. Za każdą z nich zostanie naliczona osobna opłata, zgodna z cennikiem. Jeżeli regularnie wysyłasz większą liczbę paczek, zapytaj o indywidualną wycenę usługi. Więcej informacji pod numerem: 534 750 777.12. Czy istnieje lista przedmiotów, których nie można przewozić?

Tak. Oto lista przedmiotów zabronionych:


a) przesyłki zawierające rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,

b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,

d) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

e) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

f) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,

g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,

h) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,

i) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,

j) ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).


13. Za pośrednictwem jakich przewoźników nadaję przesyłki w e-paczka.pl?

E-paczka.pl świadczy wysokiej jakości usługi za pośrednictwem firm: Delta, Patron Service, InPost.

 

14. Po złożeniu zamówienia na nadanie paczki, po jakim czasie mogę  spodziewać się kuriera w miejscu odbioru przesyłki?

Przy zamówieniu złożonym do godziny 10 rano, kurier pojawi się tego samego dnia. W zależności od miejsca zamieszkania, odbiór przesyłki będzie najpierw potwierdzony telefonicznie. Odbiór przesyłki odbędzie się w przeciągu maksymalnie 24 godzin.15. Jakie są godziny składania zamówień?

Składając zamówienie przez portal e-paczka.pl, możesz to zrobić o dowolnej porze dnia i nocy. Kurier odbierze od Ciebie paczkę pod wskazanym adresem w przeciągu 24h od chwili jej nadania. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

16. Jaki jest termin dostarczenia paczki?

Kurier dostarczy paczkę w 24h od momentu zabrania przez kuriera.

 

17. Ile jest prób doręczenia przesyłki podejmowanych przez kuriera?

Ilość prób doręczenia przesyłki jest zależna od danego przewoźnika. Jednak minimalnie są to dwie próby.


18. Czy przesyłki są ubezpieczone?

Tak. Każda nadawana przesyłka zawiera w cenie ubezpieczenie do wartości 2000 złotych. Inne warunki ubezpieczenia zawarte są w cenniku.


19. Co jest dokumentem potwierdzającym nadanie przesyłki?

Dokumentem potwierdzającym przekazanie przesyłki kurierowi jest protokół przekazania, zawierający listę oddanych kurierowi przesyłek. Dodatkowo do każdej przesyłki dołączyć należy list przewozowy zawierający szczegółowe dane przesyłki. Oba dokumenty należy zachować na czas realizacji usługi. Będą również potrzebne w przypadku składania reklamacji.

 

20. Co to jest list przewozowy i protokół przekazania?

List przewozowy to dokument generowany przez system wysyłkowy po nadaniu paczki. Zawiera on informacje, które umieściliśmy w zleceniu podczas procesu nadawania paczki: dane nadawcy i odbiorcy, wagę i wymiary paczki, sposób płatności i rodzaj usługi.

Protokół przekazania to dokument drukowany przez klienta w procesie nadawania przesyłki przez internet, a podpisywany przez kuriera. Jest to dowód na odebranie przesyłki przez kuriera i należy zachować ten dokument do momentu dostarczenia paczki pod wskazany adres.

 

21. Czy mogę liczyć na niższe ceny, jeżeli wysyłam regularnie dużą ilość paczek?

Oczywiście posiadamy osobną ofertę dla klientów biznesowych i osób prywatnych regularnie wysyłających określoną wcześniej ilość paczek. Więcej informacji pod numerem: 534 750 777. Zachęcamy do kontaktu.

 

22. Czy w cenie przesyłki uwzględniono dopłatę paliwową?

Tak. Cena zawiera opłatę paliwową oraz ubezpieczenie do 2000zł.23. Jakie są dostępne formy płatności?

Portfel elektroniczny, przelew tradycyjny, PayU.

 

24. Czy e-paczka.pl wystawia faktury VAT?

Tak, faktury VAT generowane są podczas składania zamówienia w e-paczka.pl. Są do pobrania ze strony od razu po złożeniu zamówienia. Jeżeli korzystasz z wirtualnego portfela, faktura wystawiana jest przed złożeniem zamówienia na dane paczki.


25. Czy można nadawać przesyłki za pobraniem?

Tak. Zwrot pobrań w zależności od preferencji klienta odbywa się w trybie standardowym lub ekspresowym.26. Kiedy otrzymam zwrot kwoty pobrania?

Zwrot pobrania w trybie standardowym: do 7 dni roboczych.

Zwrot pobrania w trybie ekspresowym: do 2 dni roboczych.27. Jak śledzić status nadanej przesyłki?

Na stronie www.e-paczka.pl w górnym pasku znajduje się zakładka “śledzenie przesyłki”. Kliknij w nią, następnie wpisz numer nadany Twojej przesyłce. Numer znajduje się na liście przewozowym. Klijknij ‘prześlij’. Wyświetlą się informacje dotyczące statusu Twojej paczki.

 

28. Czy można poprawić błędy w złożonym zamówieniu lub zrezygnować z zamawiania kuriera?

Nie, po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzania do niego zmian. Zlecenie zostanie zrealizowane według podanych wytycznych. Jeżeli kurier stawi się po przesyłkę w określone miejsce, a ona nie zostanie jemu przekazana, za zlecenie zostanie pobrana opłata jak za zrealizowaną usługę.


29. Jak złożyć reklamację?

Reklamacje dotyczące usług e-paczka.pl należy przesyłać pisemnie na adres siedziby bądź drogą elektroniczną pod adres mailowy bok@e-paczka.pl. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w ciągu 7 dni od daty stanowiącej podstawę reklamacji oraz zawierać dane osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz kopie dokumentów: list przewozowy i protokół przekazania przesyłki. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 15 dni roboczych od daty jej otrzymania.

 

DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE

MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI Z ALLEGRO

DOGODNE FORMY PŁATNOŚCI

WYSYŁASZ DUŻO?
ZAPYTAJ O OFERTĘ SPECJALNĄ